home

 
DISCLAIMER

www.galerie-signaal.nl

©Copyright: Henk Schreuder, Amsterdam (NL), te noemen 'de auteur'.

Niets van de inhoud van deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van deze website en, in voorkomende gevallen, de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, ontwerpen en andere publicaties.

Hoewel de auteur heeft gestreefd naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is hij niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

De auteur is te allen tijde bevoegd tarieven, prijzen, commissies, leveringsvoorwaarden, informatie, aankondigingen, beeldmateriaal, publicaties en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te verwijderen alsmede diensten toe te voegen of niet meer aan te bieden.

De op galerie-signaal.nl aangeboden produkten en diensten zijn leverbaar naar gelang de voorraad strekt. Porto-, verpakkings- en verzendkosten en alle overige kosten die met verzending samenhangen, komen altijd voor rekening van de koper.